Cuộc thi "Đạo Phật trong trái tim tôi"

1. Đối tượng dự thi: 

Quý Phật tử, quý đạo hữu và những người yêu mến đạo Phật trong và ngoài nước (Không giới hạn về độ tuổi tham gia)

Thành viên Hội đồng Giám khảo và Ban Tổ chức không được tham gia cuộc thi.

2. Quy định về bài thi:

  • Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 1500 từ.
  • Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.
  • Bài thi bắt buộc có thông tin đầy đủ: Họ và tên tác giả, pháp danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.
  • Bài dự thi được đăng trên Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam (Phatgiao.org.vn), khuyến khích tác giả share link trên các nền tảng social media để lan toả giá trị Đạo Phật.
  • Quyền sở hữu trí tuệ của tác phẩm: Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. Tác giả dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm gửi tham dự thi. 

3. Thời gian và tiến độ thực hiện: 

  • Hạn nhận bài viết dự thi: Cuối tháng 10/2022 - 08/1/2023
  • Trao giải chung kết vào: 15/01/2023

4. Kênh thông tin chính thức về Cuộc thi: