- Công ty CP Truyền thông Phật giáo Việt Nam
- MST: 0108663997
- Địa chỉ: Căn hộ số 03 nhà D TTQĐ Quân khu Thủ Đô, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Liên hệ:
+ Di động: 098 7790751